Søknad sendes til:

Skjervøy Idrettsklubb
Strandveien 40a
9180 Skjervøy

Tildeling skjer ved loddtrekning der medlemmer av klubben prioriteres. Søknaden må være klubben i hende innen 30. November 2012.