Av Øystein

Skjervøy IK stilte med undertegnede, leder Bjørnar Høyer(24) og sportslig leder Kjell-Hugo Henriksen(27) på årets kretsting som gikk av stabelen på Grand i Tromsø denne helga. Alle tre var med på tinget for første gang og fikk et innblikk i hvordan fotballkretsen styres.

Nytt styre ble også valgt der blant annet Nils Trygve Johansen fra Nordreisa ble valgt inn. For å lese mer om kretstinget, besøk fotballkretsens suverene hjemmeside. Linken ligger til venstre i hovedmenyen på SIK-nett.

På tinget var det også debattert fair play. Dette området skal også vi i SIK ta på alvor og implementere i organsisasjonen fra yngst til eldst. SIK-nett skal følge opp fair play på hjemmesiden i fremtiden!

En rekke utmerkelser ble delt ut, og alle puljevinnere og kretsvinnere på alle nivå fikk utdelt sine diplomer. Det er ikke til å putte under en stol at SIK slett ikke kan være tilfreds med det faktum at leder for fotballgruppa, Bjørnar Høyer, beholdt setet sitt under hele diplomseremonien. Neste sesong bør vi ta mål av å kapre noen diplomer, både på senior og aldersbestemt nivå. Det er bra at vi har bredde i SIK, men jeg vil påstå at det å skape vinnerlag ikke trenger å gå på bekostning av bredde og sosial tankegang.