Det var et rolig og gemyttelig kretsting som behandlet flere saker, alle avstemningene var enkle og greie, og de aller fleste av dem ble enstemmig vedtatt. Det gjaldt økonomi, fortsatt satsning på fair play og trafikksikkerhet osv.
Når det gjelder kvinnefotballen ønsker klubbene i Troms fotballkrets (tfk) at det fortsatt jobbes mot en 2divisjon fra 2010 som inneholder de beste klubbene fra Finnmark, Troms, Hålogaland og Nordland. Dette for å gjøre gapet mellom toppserien, 1.divisjon og 2.divisjon minst mulig. Et stort steg i retning forbedring av standaren på damefotballen i Nord-Norge.
Når det gjelder herrene vil det fra 2010 igjen bli en 6.divisjon. 5.divisjon som i dag består av 5 avdelinger vil bli kuttet ned til 2 avdelinger med 8 lag i hver avdeling. Dette for å gjøre kvaliteten bedre i 3. 4. og 5.divisjon. Man vil med dette få jevnere kamper, da man helst vil unngå kamper mad kalassifre. 22-0 er ikke moro for noen. Dette medførere at SIK sitt 2.lag må bli blant de 3-4 beste i sin avdeling i årets 5 divisjon for å ikke rykke ned til 6.divisjon. Håper ikke dette blir aktuelt da laget nok heller ser for seg spill i 4.divisjon fra 2010...

Vi stilte denne gang uten noen representanter som hadde tale- og stemmerett. Undertegnede som er ansatt i klubben fikk kun delta som observatør, trist, men denne gikk det greit da det ikke var de helt store sakene som vi burde stemt over.

Undertegnede fikk den store ære av å motta diplomet for SIK`s seier i fjorårets titoserie. På bildet overrekker styremedlem i TFK Nils-Trygve Johansen fra Nordreisa IL diplomet, som gledelig tas imot av undertegnede på vegne av laget. Eminent fotograf på dette bildet er ingen ringere enn daglig leder i TFK, Jo Are Vik.

Tinget ellers ble brukt til å stifte kontakter med sentrale personer i andre klubber. Bl.a fikk jeg tatt en prat med daglig leder i Lyngen/Karnes Trond-Egil Larsen om framtidig samarbeid mellom klubbene i Nord-Troms. Det er overhodet ikke snakk om samarbeid på banen, der ska det kriges for hvert eneste poeng, men rent organisasjonsmessig kan det være sunt å se litt på hverandre.
Det overordnede målet for klubbene er å utvikle seg videre, slik at man en dag er klar for å møe hverdagen i 2.divisjon en gang i framtiden.