Bjørnar Johansen, Robert Wilhelmsen og undertegnede er de stemmeberettigede for SIK. I tillegg stiller Rune Arild som observatør og Peder Andre Amundsen som representant for fotballkrets.

På første del av møtet fikk Unni Steinlund fra Furuflaten hederspris for sin administrative jobb i sin klubb og for kretsen. Unni er den første kvinnen som mottar hederspris for administrativt arbeid. SIK-nett gratulerer!

Videre skal det foregå tingforhandlinger både lørdag og søndag. Lørdag kveld er det tingmiddag med utdeling av priser for 2010. SIK hadde årets spiller i Troms i 2007 og 2008 da henholdsvis Reidar Waage og Ronny Olsen mottok prisen.