Årsmøtet hadde det vi kan kalle normalt oppmøte på et år der ting har gått rolig for seg. 15 fremmøtte, alle lojale gjengangere, er et litt lavere tall enn vi skulle håpet på. Styret skulle også ønsket at spillerne var til stede når vi gjør opp året, ettersom de er neste generasjons ledere i klubben.

2012 ble et godt økonomisk år. Resultatet ble positivt også i fjor, og vi starter 2013 med en trygg økonomisk situasjon. Sportslig konkluderte årsmøtet med at resultatene ikke er helt hvor vi ønsker å være, men ting tatt i betraktning så har vi gått gjennom to tøffe år. Avgått trener Jim Thomassen mottok applaus fra årsmøtet for å ha stått på i en tøff tid for fotballgruppa, og for å ha vært limet i klubben disse sesongene. Uten den jobben Jim med flere har gjort de siste to årene kunne situasjonen vært en helt annen.

Men nå er stemningen god, og fotballmiljøet er forventningsfull foran kommende sesong. Med alle nysigneringer som ble gjort før årsskifte ser ting lyst ut. Vi har god tro på 2013! Det er også verdt å nevne at styret og trenerne som overtok roret desember 2010 laget en treårsplan. Der var ny bane, nutvikling av en ny generasjon SIK-spillere og styrket økonomi de overordnede målene før et evt opprykk. Nå jobber vi for å nå siste del av målet!

Det ble også snakket om viktigheten av å synliggjøre a-laget og spillerne i lokalsamfunnet. Det er fortsatt slik at en del av lokalbefolkningen ikke ser jobben som gjøres av spillerne på laget. Det er synd, for mange gjør en fabelaktig jobb. Både i forbindelse med dugnad på (ny)banen, dugnad for samarbeidspartnere og salg for klubben(f.eks. kalendersalg i værret) er det mange som står på. Likevel er vi bevisst på å gjøre oss enda mer synlige i året som kommer. Det nye styret skal sammen med spillergruppa finne ut hvordan vi kan øke inntektene for SIK fotballgruppa.

Apropos styret: Robert Wilhelmsen, Vidar Langeland og spillerrepresentant Espen Larsen går ut av styret og skal ha takk for innsatsen! Tre nye medlemmer: Irene Toresen, Jørn Roar Larsen og Geir Lyster. Det er spennende med nytt blod i styret og vi ønsker alle velkommen i laget.

Undertegnede(Øystein Skallebø) ble sittende som leder, og Bjørnar Johansen(bildet) var ikke på valg som sportslig leder. Bildet av Bjørnar er fra Umeå i 2005, der sportslig leder tok ansvar for inntak av næring mellom øktene. Wok-gryta var godt brukt på denne treningsleiren.