Av Øystein

Møtet om klubbutvikling, som også berørte spillerutvikling, ble avholdt på klubbhuset tirsdag kl. 18.00. At møtet ble fremskyndet med to uker og kun ble annonsert for i knappe to dager får ta litt av støyten for at ikke flere enn 13 møtte opp.

Likevel må det sies at møtet var konstruktivt, og de oppmøtte var av de som engasjerer seg mest i klubben. Det ble snakket om tiltak for å øke rekrutteringen både på jentesiden og ikke minst på dommersiden. Her må SIK, som mange andre klubber, se på hvilke tiltak som kan gi resultater på sikt.

Trond Hallen(bildet) er ansatt som klubbutvikler i Troms Fotballkrets.

Nødvendigheten av å ha kompetente lagledere for barna i SIK var også tema. Det ble i den sammenheng snakk om å arrangere et aktivitetslederkurs(A-kurs) i løpet av vinteren. Dette bør være til stor interesse blant lagledere i klubben. Til tross for at vi gjerne skulle hatt flere med formell kompetanse i klubben skal det sies at vi i SIK har mange tidligere a-lagstrenere som viktige bidragsytere på trenersiden på aldersbestemt nivå.

Vi satte fokus både på våre sterke og svake sider. Av de positive er det ingen hemmelighet at vi er svært patriotiske på Skjervøy. Vi er flinke til å ta ansvar og til å samarbeide. Vi har to fine klubbhus og en egen buss(som snart må byttes). Vi har mange engasjerte foreldre, og ønsker flere. Det er også positivt at vi har en videregående skole med fotballtilbud.

I løpet av møtet kom vi frem til 5 tiltak som skal vektlegges kommende vinter for å styrke klubben:

1. Det skal avholdes A-kurs.

2. Vi skal rekruttere flere dommere, og løfte de vi allerede har.

3. Anlegg. Vi skal komme i gang med planlegging av ny arena.

4. ABC-kurs for lagledere og trenere.

5. Impulssamling for keepere i alderen 9-15 år.