- Noen få ører unna 100 000 kroner! Dette sier Roy Waage om inntektene fra grasrotandelen. Midlene går til SIK hovedlaget og er viktig for drifta av klubbhusene.

Problematikken med stram kommuneøkonomi har tidligere gitt utslag i kutt av kultur- og aktivitetsstøtten til SIK. Dermed er disse pengene kjærkommen når man har en bygningsmasse som trenger vedlikehold.

Den nye momskompensasjonsordningen fra 2010 har også bidratt til kroner i klubbens kasse. 64000 kroner har hovedlaget fått tilbakebetalt, og disse pengene har gått til uoppgjorte utgifter i 2010. -For ettertiden ser jeg for meg at disse pengene blir fordelt til gruppene etter omsetning, sier Roy. Han bemerker at dette er en sak hovedlagets styre skal ta stilling til i år.

I tillegg kan hovedlagslederen berette om positive tall på medlemskontigent i 2010. -Aldersbestemt fotball har vært veldig flink å registrere medlemmer, sier Roy til SIK-nett.

Positive nyheter i det nye året altså, og SIK-nett vet at det er mer å hente på medlemskontigenten. Oppfordringa er enkel: Betal medlemsavgiften når den kommer ut på vinteren!

Og for å registrere grasrotandelen til SIK, sjekk denne linken: SIK er min klubb!