Følgende kamptidspunkter er innrapportert, som vi regner med blir gjeldende:
Kl. 10:00: G12 Skjervøy G12 - Nordreisa G12
Kl. 12:00: J14 Skjervøy J14 - Nordreisa J14
Kl. 14:00: G14 Skjervøy G14 - Nordreisa G14