SIK-hjertet til Jim Harald banker like hardt som alltid, og han ønsker å være med på det som skal skje i klubben neste sesong. Årets trenerteam med Jim og Roar delte styrets tanker om å legge lista for opprykk til 2012 - og derfor er det godt at vi beholder den ene med videre. Roar har som de fleste vet meddelt at han tar et opphold fra en rolle rundt a-laget.

Styret jobber nå for finne en trenergruppe sammen med Jim. Vi ønsker å tilknytte oss en person på øya, og også en i Tromsø. En spiller som kunne tatt et lederansvar for Tromsøgruppa vil være det mest effektive tror styret. Rekognoseringen er i gang, og det kartlegges hvilke personer som er aktuelle å kontakte.

Det legges altså ikke opp til samme løsning som L/K og NIL. Manager er kanskje mer aktuelt når man kommer høyere i divisjonssystemet(les: 3.divisjon). Foreløpig er vi tradisjonelle i SIK og beholder den trauste løsningen med trener og assistent-/hjelpetrener.

Det jobbes samtidig med å kartlegge hvilke spillere vi ønsker å tilknytte laget foran neste sesong. Flere tidligere SIK-spillere står på den enda uoffisielle ønskelisten.

Burde SIK ansatt manager? Hvilke spillere mener du SIK burde kontakte?