'

Helt siden slutten av 90-tallet har Ishavskraft-logoen vært synlig på vårt kampantrekk, på forskjellige steder. Derfor er kraftselskapet en av våre viktigste samarbeidspartnere sett over de siste 10-15 årene.

Som i fjor blir deres logo synlig på vår overtrekksdress.

Sjekk deres hjemmesider www.ishavskraft.no

Fra deres hjemmesider har vi klipt følgende linje:
Ishavskraft er det kraftselskapet som ønsker mest å selge minst kraft til egne kunder. På den måten skal vi skaffe oss nye kunder, som vi også skal oppfordre til å bruke mindre kraft enn de gjør i dag.

Ishavskraft har også inngått en avtale med SIK aldersbestemt fotball, og er dermed med på å støtte rekrutteringen i klubben.