Onsdag 02. juni 2021 klokken 18.00

 

Årsmøtet avholdes på klubbhuset.

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 21. mai 2021.

 

Sakene kan sendes på e-post til roywaage@online.no eller i vanlig post til Skjervøy Idrettsklubb Strandveien 40A, 9180 Skjervøy.

 

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på klubbens hjemmesider på - http://www.skjervoyik.no – senest en uke før årsmøtet.

 

Årsmøtepapirer 

 

 

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

HOVEDSTYRET