Selve møtet starter klokken 19.00. Før møtet ønsker fotballgruppa å invitere vårt lojale støtteapparat og andre medlemmer til kaffe, kaker og en varm matbit. Møt opp på klubbhuset klokken 18.00.

_______________________________________________________________________

Innkalling til årsmøte i SIK fotballgruppa
Tid: Mandag 23. januar 2012, kl 19.00
Sted: Klubbhuset SIK

Saksliste:
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av ordstyrer, sekretær og protokollunderskrivere
4. Årsmeldinger
5. Innkomne saker
6. Økonomi og godkjenning av regnskap
7. Valg

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 18. januar
Kontakt: oystein_sk@hotmail.com

Med vennlig hilsen
Styret i SIK fotballgruppa