Det innkalles herved inn til årsmøte i SIK-Fotballgruppa. Torsdag 2. desember 2010 kl. 19.00 på klubbhuset. Saker: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste 4. Årsmeldinger 5. Regnskapet for 2010 6. Innkomne saker 7. Budsjett for 2011 8. Valg Saker til årsmøtet må være styret i hende innen mandag 29. november 2010. Kontakt Peder Andre Amundsen: peder_amundsen@yahoo.no Det vil bli enkel servering! Vel møtt! - Styret i SIK - Fotballgruppa