1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling

3. Valg av møteleder, sekretær og protokollunderskrivere

4. Godkjenning av saksliste

5. Årsmeldinger

6. innkomnesaker

7. Regnskapet for 2009

8. Godkjenning av budsjettet for 2010

9. Valg

Saker til årsmøte må være styret i hende innen fredag 19. mars.
Kontakt: Peder Andre Amundsen. E-post: peder_amundsen@yahoo.no

Vel møtt!

Med beste hilsen

Styret i SIK-fotballgruppa