Av Øystein

Etter at fylkesskattekontoret hadde gått i gjennom den mye omtalte saken om økonomisk rot i SIK, fant de ingen straffbare forhold. Les mer på Framtid i Nord's nettsider: http://www.framtidinord.no/nyheter/article89471.ece