Harmoni i Idrettsrådet

I saken om ny bane og plassering av denne, er Skjervøy Idrettsråd enstemmig.
De er videre veldig positiv til forslaget om flere aktivitetstilbud som planen fremmer.

Den nye banen vil bli plassert i området der den gamle gressbanen ligger nå. Men matta vil bli lagt lenger sør og nærmere skråningen som ligger ovenfor. Dette er bra på flere måter; for det første vil SIK få to baner som til enhver tid er disponibel. For det andre vil den ligge godt skjermet for både vær og vind, og for det tredje vil aktive og tilskuere oppleve en større intimitet i og med at banen vil komme nærmere publikum.

”Nye Skjervøy Idrettspark” som det heter i protokollen, skal også stimulere andre aktiviteter. Blant disse kan en nevne friidrett, langrenn, skiskyting og andre uorganiserte idretter som sandvolleyball.

Neste hinder er kommunestyret og formannskapet. \"Følg med i mårn!\"