'

Jobben mot markedet er godt i gang, og vi har den siste uka skrevet nye kontrakter med lokalbanken vår Sparebank1 Nord-Norge og I.Evensen Byggevarer AS.

Begge disse aktørene er lojale bidragsytere til fotballgruppas aktivitet, og vi er svært takknemlige for at de ønsker å støtte oss også i 2012! Spill i 4. divisjon er ikke gratis; med lange avstander koster bare reisene mye for klubben. En busstur til Tromsø koster omkring 10 000,- for klubben og vi har de fleste kampene våre der. Vi ønsker å fortsette vår politikk med å sende laget med buss, siden det både er sosialt og trygt.

Vi ser ut til å beholde samtlige samarbeidspartnere fra i fjor, med kun et unntak. Ishavskraft har valgt å støtte andre enn SIK fotballgruppa i 2012, blant annet Nordreisa fotballag. Det svir litt i SIK-hjertet! Vi takker for støtten gjennom mange år og ønsker dem tilbake på laget.

SIK-nett vil oppfordre våre sympatisører til å merke seg våre samarbeidspartnere(se høyremargen), og benytte seg av deres tjenester. Disse er med på å gi et fotballtilbud for ungdom fra 16 år og også voksne - som igjen er viktige rollemodeller for de yngste i lokalsamfunnet på Skjervøy.

SIK-nett vil senere mot våren presentere alle våre samarbeidspartnere nærmere for å synliggjøre hvem som gjør det mulig å drive lag på Skjervøy.