Hvert stiller mange opp å gjør en frivillig jobb for klubben slik at man kan holde det aktivitetsnivået vi har blant store og små fotballspillera her på Øya. I dag fyrte vi igang grillen og serverte mat og drikke. Det blei en vellykket kveld som vi håper alle oppmøtte satte stor pris på. I alle sosiale lag serveres det også gode historier. Det var også tilfelle i kveld. Om alle historian va like sann e nok direkte tvilsomt. Men også dagsaktuelle ting va oppe til laus diskusjon.
En hyggelig kveld som vi håpe vi kan gjenta, til ære for alle som legg ned frivillig arbeid for klubben.