Før nyåret skal det avholdes kurs for hjertestarteren. Totalt er det plass til 8 personer og fotballgruppa utnevner deltagere til kurset som ikke er tidfestet enda.

Etter noen av de mørke historiene fra fotballverden der man har opplevd dødsfall etter hjertestans under kamp eller trening er det godt å vite at man får et apparat som kan hindre slik tragisk utgang. SIK-nett håper selvsagt det aldri blir bruk for apparatet, men synes det er flott at vi får en slik til klubben.

Ønsker du å delta på kurset gjennom ditt verv i SIK? Kontakt oss på skjervoyik@hotmail.com