Tekniske å hardt arbeidene jenter fra hele Nord Troms ankommer ikke Skjervøy Stadion søndag som tidligere opplyst, de klarte aldri å stille lag, å kampen ble AVLYST!!!