'

Godt Nytt År!

Ved utgangen av gammelåret og inngangen til et nytt spennende år, vil jeg på vegne av Skjervøy Idrettsklubb hilse i takknemmelighet til dere alle.

2012 har vært et godt idrettssår med god innsats i alle grupper.

Som flerbruksklubb favner SIK over både vinterlige og sommerlige aktiviteter. Spesielt for barn og unge betyr klubbens tilbud en svært sunn og fornuftig tilværelse i hverdagen. Deltakelse og gode idrettsprestasjoner er med på å utvikle hvert enkelt individ for resten av livet. Gode holdninger og toleranse overfor hverandre er grunnverdier som skapes og som alle vil få bruk for i tiden som kommer. Disse verdiene skal også stå sentralt i SIK sitt videre arbeid.

2012 har også vært et godt anleggssår. En ny kunstgressbane er på plass. En stor takk til alle dugnadsarbeidere og samarbeidspartnere som bidro til at ”Lerøy Stadion” er en realitet. Måtte anlegget gi mange en stor idrettsglede. Også andre tiltak på anleggssiden er i utvikling. Både ski – trase og skiskytterarena har fått sin utvikling og nye tiltak står for tur. Kan nevne at Skjervøy idrettsklubb har søkt tippemidler til: ferdigstillelse av standplass, nye flomlys rundt nybanen, utbedring av engnesveien til utsikten, utbedring av veien til skytterbanen og ny snøkanon.

Med andre ord – 2013 kan også bli et spennende idrettssår i SIK.

Vi vil ved utgangen av 2012 også minnes de som ikke lenger er blant oss mer og som la ned utrulig mange timer for klubben og for barn og unges idrettsglede. Måtte vi minnes dem alle med takknemmelighet og inspirasjon til ny idrettsinnsats!

Takk for gammelåret og Godt Nytt År!

 

Roy Waage Leder SIK