PRESSEMELDING
 

Gjeldskrisa i Skjervøy idrettsklubb er over.

Klubben har fått på plass en løsning som sikrer klubben gaver og bidrag på til sammen kr. 500.000,-

Torsdag kveld behandlet hovedstyret saka og godkjente løsningen.

SIK-fotballgruppa gikk i 2009 med et underskudd like under kr. 500.000,-. Dette har skapt store bekymringer i hele idrettsklubben.

Roy Waage, som ble valgt til leder i klubben for 3 uker siden, har ledet arbeidet med å finne en løsning på den økonomiske situasjonen.
Jeg og hovedstyret er svært glad for at vi i fellesskap har funnet en god løsning på gjeldskrisa i fotballgruppa uten nye låneopptak.

Vi takker i dag alle som har hjulpet klubben ut av den vanskelige økonomiske situasjon.

 

Skjervøy den 11. juni 2010

Roy Waage
Leder SIK - hovedstyret