HEI

Fotballkretsen vil forsøke å arrangere rekrutteringsdommerkurs i nordfylket.

Situasjonen nå ca 2 mnd før serien starter er at mange klubber mangler dommere. I klubber som Burfjord,Skjervøy og Lyngen/Karnes er det flere av fjorårets
dommere som ikke har meldt seg aktiv for kommende sesong.

Andre klubber mangler helt dommere og har gjort det over lang tid. Heldigvis har vi gjennom flere år
hatt en stabil dommergruppe i nordfylket som også har tatt mye kamper. Nå velger enkelte i denne gruppen å legge inn årene og da vil vi få problemer siden rekrutteringen i mange klubber har vært laber over tid.

PR i dag har vi 2 deltagere til et kurs i nord-troms. Dette er for få til at vi kan arrangere kurs, så DK håper at denne henvendelsen kan medføre at klubbene motiverer noen til å ta kurs.

Tenk gjennom om dere har aktuelle deltagere- Dette kan være spillere som har lagt opp, eller trappet ned, tidligere dommere elle andre som kan tenke seg å starte som dommer.

Om vi ikke klarer å utdanne flere dommere vil konsekvensene kunne bli at vi i større grad enn tidligere må hente dommere til kamper mer langveisfra enn det som er ønskelig.

Med Hilsen
Kurt Michalsen
mobil 41553453
fax 77760998
mail:kurt@michalsen.no