Sosialkomitéen med Truls i spissen har invitert til frokost i morgen kl.10. I samarbeid med Eirik serverer de frokost som på det beste hotell. Rart er det om ikke Anne-Marie(bildet) også stiller opp og hjelper. Her er hun avbildet med Martin og Roger på en tidlig lørdag morgen i gullsesongen 2008. Felles frokost er en suksessfaktor!

Støtteapparat oppfordres også til å komme.