Av Øystein

På et møte avholdt i dag hadde spillerne på a-laget ei evaluering med avtroppende trener Bjørn Nilsen. Samtidig la det sittende styre frem klubbens planer den kommende tiden.

Den største forandringa fra tidligere går på klubben som organisasjon. Det er planer om å ansette en mann som daglig leder for fotballgruppa. Det heter blant annet i planene:

"Det sentrale området for den daglige lederen blir å ha et overordnet ansvar med den daglige driften av fotballklubben. Hovedansvarsområdet blir på markedssiden hvor et tett samarbeid med markedsutvalget skal sikre inntekter til klubben. Det vil si å videreutvikle dagens produkter samt skape nye produkter/aktiviteter som kan øke inntektene til klubben.

I tillegg skal det også samarbeides tett med sportslig utvalg for seniorlaget. Altså i arbeidet med å legge til rette for en sportslig god satsing for seniorlaget.

Den daglige lederen skal være med på å skape en klubb hvor det blir både enklere og triveligere å delta for de som frivillig bidrar som trenere, ledere, foreldre og ikke minst i ulike støttefunksjoner(styre, utvalg, komiteer og lignende) for klubben."

Øyvind Pedersen er kontaktet med tanke på denne stillingen, som vi tidligere har skrevet på SIK-nett. Det er flere som også er kontaktet i denne forbindelsen.

Det er også sendt brev på 3-4 spillere som klubben anser som interessante.

Vi vil komme tilbake med navn på hvem som er kontaktet.