Sekken som er fra Ditt Apotek blir lagt i kiosken på stadion og kan hentes der. Om du ikke får tilgang dit kan undertegnede kontaktes på tlf. 97083035.