Lørdag 26. november ble den første samling for gruppa “Talent Nord-Troms” gjennomført. Det var i utgangspunktet innkalt 26 gutter som er født 97,98 og 99. Pga diverse håndballkamper og skisamling i Finland, var det 17 håpefulle gutter som møte opp. Vi hadde deltagere fra Rotsundelv, Skjervøy, Nordreisa og Burfjord. Trenerne som skulle ta seg av guttene var Tom-Hugo Pedersen fra Burfjord, Tommy Nilsen fra Skjervøy og Nils Trygve Johansen fra Nordreisa. Vi hadde i tillegg med Jim Thomassen fra Skjervøy som gjesteinstruktør

Jim ledet oppvarmingen og gjennomført en del tekniske øvelser. Tilbakemeldingene fra Jim var at her var det mange gutter med et bra talent for ballbehandling.
Etter oppvarming ble det selvfølgelig spilt turnering. Guttene spilte fotball fra klokken 1115-1330 så det var mange slitne gutter som dro hjemme etter samlingen.
Tilbakemeldinger fra spillere, trenere og foresatte som hadde tatt turen til hallen var veldig positive. Dette var noe som har vært savnet. Vi som var instruktører opplevde også denne samlingen som veldig bra. Vi har mange talenter i Nord-Troms og vi håper og tror at dette kan være en måte å ivareta disse spillerne og kanskje en dag kan vi se noen av guttene på et høyt norsk nivå :).
Det jobbes for å få til ei samling før jul i Nordreisa. Da mest sannsynlig den 17. eller 18. desember.
Fotballhilsen fra
Nils Trygve, Tommy og Tom Hugo