Henvendelser vedrørende kampoppsett

Alle henvendelser vedrørende kampoppsettet skal skje til Hermod Gundersen, tlf 95 13 13 65, e-post hermodg@hotmail.com.

Frist for endringsbehov

Frist for endringsbehov er mandag kl. 18:00, slik at vi i morgen kveld helst kan få låst kampoppsettet.

Om kampoppsettet

Vi har lagt betydelig arbeid oppsettet for de yngste spillerne og for de som reiser lengst. Vider er det vektlagt pauser mellom kampene, slik at ingen lag i innledende runder har pauser på lengre enn 2 timer og 18 minutter, som er den lengste pausen.

Sluttspill

Det er sluttspill i følgende klasser:

 • Gutter
 • Småjenter
 • Smågutter

Sluttspill i jenteklassen utgår pga antall påmeldte lag.

Endringslogg:

29.04.2012 kl 20:45:

 • Kamp nr 1 og kamp nr 7 byttet plass, slik at kamp nr 1 er en intern Skjervøy vs. Skjervøy-kamp. Mini jenter SIK-NIL 2 er flyttet fra 17:00 til 18:25. Lillegutter SIK Rød-SIK Blå flyttet fra 18:25 til kl. 17:00.

01.05.2012 kl. 21:30:

 • 3 mygg-lag fra NIL har fått senere kamptidspunkt, og ett mini gutter lag fra NIL har fått tidligere kamptidspunkt.
 • Kamp Mini Gutter NIL 2 - SIK Blå flyttet fra kl. 11:50 til 08:18.
 • Kamp Mygg Gutter NIL 2 - NIL 1 flyttet fra 08:18 til kl. 11:42.
 • Kamp Mygg Jenter NIL - SIK flyttet fra 08:18 til kl. 11:42.
 • Små justeringer av kampstart lørdag formiddag pga endret pauser.
 • Premieutdeling Mygg Jenter/Gutter og mini jenter Lørdag kl. 13:55. Alle kamper lørdag fra 13:55 forskjøvet ca 20-25 minutter senere.
 • Søndag alle kamper med kampstart etter 12:00 forskjøvet til ca 10 minutter senere.
 • Kampnumre endret lørdag formiddag pga endret rekkefølge.