I mange,mange,mange år har Elling gjort en kjempejobb for klubben. En oppmann som er svært pliktoppfyllende og gjør jobber som er av stor betydning, ikke bare for a-laget, men alle som bruker Skjervøy Stadion. System er et nøkkelord for han Elling.
Kontinuitet er viktig, og vi har i mange år hatt 3.divisjons beste oppmann tilknyttet SIK A-lag!
undertegnede, sammens med styret og a-laget, vil herved gratulere Elling med dagen!