Helt siden slutten av 90-tallet har SIK vært en distriktsklubb med overvekt av spillere bosatt i Tromsø. Skjervøygutter som har flyttet til Tromsø for å jobbe eller studere har fortsatt sitt bidrag for moderklubben, med egen treningsgruppe i byen.

Det har vært svært vanlig å ha en overvekt av spillere i Tromsø. Undertegnede kan huske perioder med 2 mot 2, uten keeper, på treningene hjemme på øya.

I år er situasjonen en annen; Mens vi har noen få spillere bosatt i Tromsø, er majoriteten av spillerne hjemme på Skjervøy. Flere treninger har det stilt over 20 spillere på a-trening på øya. At det er lett å motivere seg under slike omstendigheter er lett og forstå og det har vært flott kvalitet på treningene denne våren.

Under gårsdagens trening hadde vi Håkon Waage og Kim-Fredrik Johansen tilstede. Håkon som jobber som styrmann på Hurtigruten er på fritur, mens Kim-Fredrik helt sikkert savnet pærla såpass at han måtte hjem. Disse to bidro til ei særdeles god økt med stort engasjement i går. Gammelt mot ungt er alltid en slager, og det ble avtalt at taperne måtte springe doggiser mens vinnerne tøyde ut.

Ei flott økt ble selvsagt avsluttet med at gamlingene fornøyd kunne betrakte løpssettet til unggutta!

Morsom treningshverdag på Skjervøy altså...