Det innkalles herved til et ekstraordinært årsmøte i Hovedlaget.

Onsdag 21. april kl. 1900 på klubbhuset. Bakgrunnen er at Fotballgruppa ønsker å ta opp et lån på kr. 400 000.- Som kjent gikk Fotballgruppa med et underskudd i 2009 på lydene 470 000 kr.