I gårsdagens Framtid I Nord kom det frem at situasjonen rundt hovedlaget, og da hele SIK`s eksistens ser faretruende ut. Årsaken er at man ikke får folk til å ta på seg verv i styre. Dette gjelder både for noen undergrupper, men mest dramatisk av alt, man finner ikke folk som vil lede hovedlaget.
I går stilte rundt 15 personer til årsmøte. Et tall som er så lavt at man burde skjemmes. Er engasjementet rundt SIK så lavt? Kan tenke meg for et ramaskrik og rabalder det blir hvis det skulle skje at vår historie stopper på 79 år... Likevel er det lyspunkt i den mørke tunellen. Man har funnet nestleder, samt 2 styremedlemmer. Man mangler da en kasserer og en leder. En av disse må være kvinnelig. Dette for å holde kravet om 40% av styremedlemmene skal være kvinner.
Valgkomiteen er utvidet fra 2 til 5 personer for å få muligheten til å gå litt bredere ut i letingen etter de rette personene.
Årsmeldingen til hovedlaget ble lagt fram, med et underskudd på 89 000. En stor del av dette underskuddet er en direkte konsekvens av at man har mistet kulturmidler og annen støtte fra Skjervøy Kommune. Til slutt vil dette kunne gå ut over driften til undergruppen slik som ski,handball og fotball. I ytterste konskvens vil dette ramme aktivteten blant barn og unge. Når vi også har mistet idrettslederen så er det veldig dårlig satsning på idrett fra kommunen sin side. For undertegnede virker det litt merkelig at man har en kommunalt ansatt ungdomsleder, men idretten som representerer den desidert største gruppen på Skjervøy er avspist med minimale resurser fra Kommunalt hold. Helt flott at man har en ungdomsleder, men her burde man funnet rom for en idrettsleder også.
Fra årsmøtet ble det bestemt at det skulle lages et eget punkt som går direkte på anlegg. Dette vil vi komme tilbake til så snart disse uttalelsene fra årsmøtet er klart.

Til slutt på årsmøtet ble man enig om at man ikke har noe annet valg enn å innkalle til årets 3.årsmøte for hovedlaget. Dette møtet vil vi komme tilbake til med dato,tid og sted. Den eneste saken til det møtet vil være valg. så får vi håpe at vi til neste år kan feire 80årsjubileum!!