Tidligere var det påkrevd at alle som spilte seniorfotball løste en personlig lisens som ga forsikringsdekning ved eventuelle skader. Nå er det klubben som må betale forsikring for spillerne, og det utgjør en betydelig utgiftspost i 2011-regnskapet.

Styret har av den grunn vedtatt at  alle som skal spille for SIK a- eller b-lag må betale en egenandel for å dekke denne. Egenandelen skal også gå til å dekke medlemskap i SIK.

750 kroner betales inn til kontonummer 4740 0506 953.

Merk betalingen med ditt navn! Om du mottar regning fra SIK hovedlaget med medlemsavgift, så trenger ikke den å betales da vi ordner den for alle spillere som har betalt egenandelen.