Av Øystein

Alle som har spilt kamp på b-laget inneværende sesong skal betale 200,- i egenandel. Dette for å få dekt påmeldingsavgiften for laget i 5. divisjon.

De som ønsker å betale via nettbank kan føre over til konto 4740 0506 953 og merke beløpet med "egenandel b-lag". Øvrige må betale beløpet før neste kamp de spiller. Neste b-kamp er hjemme mot Loke torsdag 13.sept.