'

I går stilte 7 mann opp med sag og saks for å klippe vekk det siste av kvist og kratt i skråninga overfor det som skal bli den nye kunstgressbanen på Skjervøy(området i bakgrunn på bildet). På bildet poserer Eirik, Ørjan og Espen med sine verktøy.

Dette skaper ny optimisme blant guttene, som lysner opp hver gang det skjer noe synlig i prosjektet med ny bane. Det har nå vært stilt i over en måned og mange stiller seg spørsmål om hva som skjer etter at Fylkesmannen avslo kommunens finansieringsplan for prosjektet. Nå er det gjort vedtak som gjør at SIK kan forhandle om grunnarbeidet med entreprenører, og der det åpnes for at klubben kan forsøke å ordne med resten av finansieringen av banen. Forhåpentligvis betyr det i praksis at vi får se litt mer arbeid på banen før vinteren er her. Det foreligger konkrete planer for å fjerne torva på gressbanen og å grave ut grøfter til drenering i overkant av banen i høst.

Brun bane er altså det vi aller helst ønsker på den gamle gressbanen når nattefrosten setter inn for fullt!