Troms fotballkrets ønsker flere lag på damesiden. Nå er det ikke lenge sia forrige gang vi hadde et 7er-lag for damer, disse ble da også kretsmestere. Arrester mæ hvis æ tar feil! I hvert fall; er det interesse nå for å melde på et lag på nytt?
Det er bare å ta kontakt hvis noen har lyst til å spille fotball.
Serien vil antagelig bli slik at man møter lag som spiller 11er og som spiller 7er. De gangene man møter lag som også stiller med 11er-lag, vil kampan naturligvis bli spilt som 7er-kamp.

Håpe vi igjen kan stille med et damelag!