Første del av samlingen i går tok for seg en treningsdel, der Truls Jensen og Merete Johansen fra NTG ledet ei økt med talenter fra nord-troms.

Etter det var det et seminar om klubbutvikling og spillerutvikling i kantina på ungdomsskolen. Her fikk vi innsyn i Tromsø IL's strategi om å bygge klubb. Morsomt å registrere at toppklubben Tromsø IL, representert med administrerende direktør Stig-Ove Sandnes, har en så ydmyk målsetning for deretter å skape sportslige resultater. Dette er helt i tråd med hva vi i SIK jobber med - der vi det siste året har nevnt "bygge klubb" ved mange anledninger. For oss betyr det ny bane, ryddig økonomi og god rekruttering i første rekke.

Videre kunne tidligere toppspiller, nå Tromsø IL's fremste spillerutvikler, Truls Jensen, berette om det arbeidet TIL gjør for å utvikle spillere fra aldersbestemt nivå. Jensen fortalte at toppklubbene i utgangspunktet har lært av distriktsklubbene hva angår hospitering. Det betyr å la de beste spillerne slippe opp på et høyere nivå for å utvikle seg videre. Jensen uttalte at det kunne virke som pendelen har snudd, ettersom temaet er diskutert tett på øya de senere år. Her skal vi finne løsning i SIK gjennom god dialog! Truls viste også til en treningsmengde for deres juniorer som er enorm sett i vår målestokk! 7 til 9 økter i uka trener de beste juniorene i TIL.

Tidligere president i NFF, Per Omdal, var også tilstede - i aller høyeste grad! Omdal talte med engasjement om økt aktivitet i nord-troms. "Der det er to hus bør det stilles 3'er-lag", uttalte Omdal med oppfordring til å stille med 3'er-lag i de minste bygdene.

Innledningsvis kunne Jo Are Vik berette om at 7'er-fotballens far er fra nord-troms. Skjervøy-bosatte Eilif Johansen var mannen som først tok til orde for å spille 7'er-fotball i Norge, ifølge Vik. Eilif satt på 80-tallet i kretsstyret, og var svært sentral i Kåfjord-fotballen som da var på topp.