Brian er en av atten guttespillere fra Nord Norge som er tatt ut på regional samling i Trondheim 7-10 mars. Spillere er født mellom 97-99. Fra troms fotballkrets er det Brian og tre fra Tromsø som er tatt ut. I Trondheim skal det trenes, spilles kamper, møter og samtaler. Vi i SIK ønsker Brian lykke til med samlinga, og håper at den siste tid med skader og sykdom er lagt bak seg, slik at han kan få trent godt og være godt forberedt i forkant av samlinga.

Vi i SIK er utrolig stolt å ha en spiller representert på en slik samling.
Lykke til Brian !