Unge Lembricht blir stadig stødigere med sitt kamera. Mange av målene i kampen er fanget opp av Christians linse:

Skjervøy - Ramfjord