Forbehold om endringer. Vi har fått dette kampoppsettet sendt pr mail, og vi antar at oppsettet er det endelige oppsettet.

Dersom det er flere lag, og lagene ikke samsvarer med det navnet vi selv anvender på lagene eller lagene er oppdelt, må man høre med lagledere / trenere om hvilket lag man spiller på.

Når det gjelder Lillegutter, gjelder følgende:

  • SIK Hvit = SIK 1
  • SIK Blå = SIK 2
  • SIK Rød = SIK 3.