Om det blir egen serie med lag fra nord-troms, melder SIK på b-lag. Det er mange som ønsker tilbudet om b-lag på Skjervøy, men historisk sett er det vanskelig å stille folk til bortekamper - spesielt etter ferien.

Om det blir reiser fra Burfjord i nord til Furuflaten i sør, vil det være lettere å få folk til å stille tror styret. Det er viktig at vi kan gi et tilbud til de som ikke ønsker eller har anledning til å satse på a-laget. Som et ledd i en langsiktig strategi skal SIK prøve å gi et kamptilbud til flest mulig.