Av Øystein

Avreise til Olderdalen er klokka 17.30 fra banken. Ønsker du å være med så ta kontakt på tlf. 97083035(Øystein).