AKTIVITETSLEDERKURS

 

 

BARNEIDRETT

 

 

 

 

 

Dato: 16-17 januar

 

Tid: Fredag 17.30-21.00

         Lørdag 09.00-15.30

 

Egenandel: 350-550 avhengig av antall deltakere

Sted: Skjervøy (SIK klubbhuset/Idrettssalen)

Påmelding til SIK ved Vidar Brox-Antonsen 90887550 vidar@h-solheim.no innen 08.01.09

 

Målgruppe

Alle som ønsker å ta del i barns

aktivitetsutfoldelse, og som

ønsker å lære mer om hvordan

aktivitet for barn kan

tilrettelegges; trenere, foreldre,

søsken, ansatte i skole,

barnehage og SFO, etc.

 

Innhold

Kurset tar sikte på å utdanne

aktivitetsledere. Deltakerne lærer

hvordan de skal legge til rette og

lede aktiviteter for barn, der

barnets behov og helhetlige

utvikling står sentralt, slik at

barnet opplever glede, trygghet

og mestring.

Kurset består av 4 moduler :

• Mål og verdier i barneidretten

• Barns utvikling og lekens

betydning

• Trenerrollen i barneidretten,

samt miljøtilrettelegging

• Tilvenning og opplæring til

idrett, samt planlegging

 

 

Vennlig hilsen

 

 

Skjervøy Idrettsklubb