Av Øystein

På gårsdagens årsmøte ble det ansatt daglig leder i klubben. Øystein Skallebø(undertegnede) er den som skal ha den daglige drifta av klubben og som skal jobbe tett opp mot de forskjellige utvalgene i fotballgruppa.

Øystein er ekte SIK-gutt og har spilt på a-laget siden 1999. Les mer om klubbens strategi og tanker angående daglig leder her:Forandringer rundt a-laget.

Trenerspørsmålet er enda ikke 100% avklart, men den daglige lederen vil gå inn i det kommende trenerteamet. Det er flere aktuelle navn på blokka. Blant annet har det vært jobbet mot ei løsning med Odd-Arne Høyer. Pga jobbsituasjonen har han ikke kunnet gi endelig svar enda. Siden han jobber i vaktordning er det ting som må avklares. Ikke minst må jobbsituasjonen vurderes siden de er to spillere på a-laget som jobber på smoltanlegget på Kågen. Tore Skallebø jobber på samme sted som Odd-Arne.

Det ble også valgt nytt styre for fotballgruppa. Det nye styret representerer en god blanding av erfaring og ungt nytt blod. Den nye lederen heter Bjørnar Høyer(24). Bjørnar har de siste sesongene ledet klubbens b-lag i 5.divisjon. Kristian Bakke som tidligere har vært leder i fotballgruppa vil det kommende året fungere som nestleder. Tidligere kant/spiss på SIK, Kjell-Hugo Henriksen(27), er valgt som sportslig leder. Tommy Nilsen har tidligere hatt vervet sportslig leder i fotballgruppa. Årvikingen er nå valgt til jobben som anleggsansvarlig. Peder A. Amundsen(22) vil i år som i fjor være leder for aldersbestemt.

Varamedlemmer er Bjørnar Johansen og Hege Ballovarre.

Av årsmøtet kom det frem at fjorårets driftsresultat ble på pluss 141.000 kroner. Lånegjelda på kr. 150.000  er sletta ved god hjelp av Sparebank1, kommunen og fotballgruppa selv. Med andre ord er den økonomiske situasjonen i klubben bedre enn på mange år.