Årsmøte i SIK, Hovedlaget
 
Det innkalles til årsmøte i SIK, Hovedlaget torsdag 23.04.2009 kl 20.00 på Klubbhuset.
 
Saksliste:            1. Åpning
                            2. Konstituering
                            3. Godkjenning av innkalling og saksliste
                            4. Behandling av årsmelding
                            5. Behandling av regnskap og budsjett
                            6. Fastsetting av klubbkontingent for 2010
    7. Innkommende saker
    8. Valg    
 
 
 
 
ALLE OPPFORDRES TIL Å MØTE!
 
 
                                                                              Styret