SIK

  Årsmøte i SIK, Hovedlaget

 

Det innkalles til årsmøte i SIK, Hovedlaget mandag 23.03.2009 kl 19.00 på Klubbhuset.

 

Saksliste:           1. Åpning

                            2. Konstituering

                            3. Godkjenning av innkalling og saksliste

                            4. Behandling av årsmelding

                            5. Behandling av regnskap og budsjett

                            6. Fastsetting av klubbkontingent for 2010

7. Innkommende saker

 8. Valg    

 

Saker som skal behandles av årsmøte må være styre sendt inn til styre innen mandag 16. mars

 

 

ALLE OPPFORDRES TIL Å MØTE!

 

 

                                                                              Styret