Av Nils-Arne

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

SIK FOTBALLGRUPPA
 
ÅRSMØTE FOR 2007
lørdag 12/01-08 KL. 1800 på CAFÈ CAFÈ
 
Saksliste:
- Åpning
- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av saksliste
- Valg av møteleder og sekretær
- Årsberetningen for 2007
- Årsberetningen fra daglig leder
- Innkomne saker
- Budsjettet for 2008
- Regnskapet for 2007
- Valg av nytt styre
- Eventuelt
 
Saker til årsmøtet må være kommet til styret innen torsdag 10/01
 
Vel møtt!!
 
Styret