Vi åpner klubbhuset for kaffe og kaker fra klokken 1800. Da får vi slått av en prat før møtet starter.
____________________________________________________
Innkalling til årsmøte i SIK fotballgruppa
Tid: Onsdag 23. januar 2013, kl 19.00
Sted: Klubbhuset SIK

Saksliste:
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av ordstyrer, sekretær og protokollunderskrivere
4. Årsmeldinger
5. Innkomne saker
6. Økonomi og godkjenning av regnskap
7. Valg

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 18. januar
Kontakt: oystein_sk@hotmail.com

Med vennlig hilsen
Styret i SIK fotballgruppa