Av Nils-Arne
Årsmøte i SIK aldersbestemt fotball
 
Tove Moen, er valgt til ny leder i aldersbestemt fotball.
Peder Andre Amundsen, takker for seg etter to år som leder.
Kjell Ivar Henriksen, gikk også av på årsmøte.
 
Det nye styret:
 
Tove Moen, leder NY
Arne Nilssen jr NY
Kristian Kristiansen (17 år) NY
Hege Ballovarre
Elisabeth Larsen
 
SIK aldersbestemt fotball går med et bitte lite overskudd i år.
Overskudd er på 1891 kr. Aldersbestemt startet sesongen med et underskudd på over 21000 kr. Gruppa hadde inntekter på kr 89 245. Og utgifter på kr 80 912.
 
To lag til Norway Cup
 
Årsmøte har vedtatt og sende 2 lag ned til Oslo og Norway Cup.
De to lagene som skal reise er, småjenter og smågutter.
I år har ingen lag fra Skjervøy deltatt på Norway Cup.
 
SIK-nett ønsker det nye styret lykke til!