INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ALDERSBESTEMT FOTBALL

 

TID: 24. JANUAR 2013, KL 19.00

STED: Nordlys kafè

 

SAKSLISTE:

 

1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av ordstyrer, sekretær og protokollunderskrivere
4. Årsmelding 2012
5. Økonomi/regnskap
6. Fastsetting av treningsavgift 2013
7. Turneringsplan/ turneringsavgift 2013
8. Drift av SIK-bussen
9. Innkomne saker
10. Valg

 

SAKER TIL ÅRSMØTET MÅ VÆRE STYRET I HENDE SENEST 13. JANUAR

 

KONTAKT: TMOEN3@HOTMAIL.COM

 

 

MED VENNLIG HILSEN

 

STYRET I ALDERSBESTEMT FOTBALL